Alken wil praten met Hasselt en Kortessem over fusie, maar niet zomaar

16 Februari 2023

Alken wil praten met Hasselt en Kortessem over fusie, maar niet zomaar

Alken wil praten met Hasselt en Kortessem over fusie, maar niet zomaar

Hasselt en Kortessem overleggen over een fusie. Ze hebben ook Alken uitgenodigd voor een gesprek. Groen heeft mee gewerkt aan het antwoord van Alken: een fusie kan voor ons alleen als er ook echte districten komen. Bij een samenvoeging van Hasselt, Kortessem en Alken zou volgens de bevolkingscijfers van nieuwjaar 2023 een fusie met 100.865 inwoners ontstaan, of de vijfde grootste stad in Vlaanderen.

Groen Alken steunt de argumenten van de burgemeesters van Hasselt en Kortessem dat een fusie niet alleen moet leiden tot een betere dienstverlening voor de burgers, maar ook dat de eigenheid van de (deel)gemeenten moet behouden blijven.

Net daarom kan voor ons enkel over een fusie worden gesproken als we ook overeenstemming vinden over de omvang, de bevoegdheden en de financiële middelen voor districten. Het gaat niet dus over extra mandaten, maar over echte districten met voldoende armslag om de burgers dicht bij politiek en beleid te houden.

Ook moeten bij een fusie de schuldovername door de Vlaamse overheid (maximaal 50 miljoen euro) en de extra middelen uit het Gemeentefonds goed worden doorgerekend voor de financiën. De nieuwe gemeentebelastingen moeten correct en evenwichtig zijn. Een verhoging van deze belastingen enkel voor de Alkenaren kan voor ons niet.

"Een verhoging van de belastingen enkel voor de Alkenaren kan voor ons niet." zegt schepen van financiën Patrick Martens

Voorts plant Alken in de periode 2023-2025 nog voor 29 miljoen euro aan investeringen. Denk aan Alken Vallei 2030, nieuwe fietspaden, de bouw van nieuwe jeugdlokalen en de nevenbestemming van de kerk van Terkoest. Deze investeringen moeten in een fusie verder worden uitgevoerd. En toekomstige investeringen dienen op een gelijkwaardige manier gepland en beslist te worden voor alle districten en (deel)gemeenten.

Voor het personeel van de gemeente en het OCMW van Alken (tussen 125 en 150 voltijdse een deeltijdse krachten) is een vlotte regeling van hun inzet en werk in een fusie nodig.

Ten slotte hebben we met Groen Alken steeds gezegd dat overleg over een fusie niet alleen een zaak van de burgemeesters kan zijn. Ook de schepenen, de gemeenteraadsleden en het personeel moeten betrokken worden. En ook de mening van de burgers verdient alle aandacht. Groen Alken zal erop letten dat hun verwachtingen, vragen en bezorgdheden over een fusie doorklinken.

We willen dus praten over een fusie, maar niet zomaar. We zijn benieuwd hoe Hasselt en Kortessem zullen reageren.