Sabine Van de Sande

Gemeenteraadslid en voorzitster Groen Alken

Voorzitster Groen Alken, gemeenteraadslid en OCMW-raadslid, fractieleider

E sabine@groenalken.be
G 0473/95 87 85