Frank Vroonen

Frank Vroonen

Frank Vroonen

Schepen van
- burgerparticipatie
- burgerbudgetten
- verkeer en mobiliteit
- patrimonium
- klimaat en duurzaamheid
- dierenwelzijn
- ruimtelijke planning
- omgevingsvergunningen
- wonen
- landbouw


E [email protected]
G 0472/17 00 44

Frank Vroonen

Schepen

Schepen van
- burgerparticipatie
- burgerbudgetten
- verkeer en mobiliteit
- patrimonium
- klimaat en duurzaamheid
- dierenwelzijn
- ruimtelijke planning
- omgevingsvergunningen
- wonen
- landbouw


E [email protected]
G 0472/17 00 44