Frank Vroonen

Schepen

Schepen van
- burgerparticipatie
- burgerbudgetten
- verkeer en mobiliteit
- patrimonium
- klimaat en duurzaamheid
- dierenwelzijn
- ruimtelijke planning
- omgevingsvergunningen
- wonen
- landbouw


E frank@groenalken.be
G 072/17 00 44