Alken in een hogere versnelling

31 Maart 2020

Alken in een hogere versnelling

In de voorbije bestuursperiode is in Alken een zuinig beleid gevoerd en ook inzake investeringen werd de handrem enigszins opgetrokken. Dat was goed voor de gemeentekas en de schuldenlast daalde tot ongeveer 10,6 mio euro, of 917 euro per inwoner. Tussen 2013 en 2018 werden er heel wat plannen gemaakt, denk maar aan het masterplan Alken Valley en de start van verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen. ‘We investeren 21 miljoen euro in Alken. Een duurzame en verbindende gemeente zijn de ingrediënten.’ En nu vooruit! In de komende vijf jaar moet er gerealiseerd worden. Nog langer stilstaan betekent achteruitgaan. Op de agenda staan onder meer: nieuwe jeugdlokalen, extra fietspaden, de uitbouw van zorgzone Kouterman en de start van de uitvoering van Alken Valley 2030. ​Het meerjarenplan is opgedeeld in vier grote beleidsdoelen voor Alken: moderne gemeente (3,2 mio euro), duurzame gemeente (9,2 mio euro), ondernemende gemeente (4,6 mio euro) en verbindende gemeente (4 mio euro).​De uitdagingen zijn groot, denk maar aan de roep om oplossingen op het vlak van mobiliteit, klimaat en vergrijzing. Daarom trekken we met Groen het investeringsvolume aanzienlijk naar omhoog, ook met nieuwe leningen. Werken voor de Alkenaar Dat doen we als een goede huisvader. De rentelasten zijn historisch laag, we verhogen de belastingen niet en we blijven binnen een gezond financieel kader werken voor de Alkenaar. Lees HIER het volledige meerjarenplan  

Alken heeft een nieuw financieel meerjarenplan voor 2020-2025 goedgekeurd. Besturen is keuzes maken. Vanuit de meerderheid drukte Groen zijn stempel op dit plan. Met een menselijker, eerlijker en gezonder Alken voor ogen, komen we onze verkiezings- beloftes opnieuw na.