Fietsen wordt in Alken de meest logische keuze

31 Mei 2024

Fietsen wordt in Alken de meest logische keuze

"Als schepen van Mobiliteit krijg ik vaak vragen over verkeer, meestal gericht op specifieke straten. Maar wij wilden een alomvattend plan voor de hele gemeente," zegt schepen Frank Vroonen (Groen). 

Twee jaar lang hebben we in Alken hard gewerkt aan een baanbrekend mobiliteitsplan. Het resultaat? Een uitgebreid document van 115 pagina's dat het verkeer in onze gemeente volledig hertekent. Dit plan, dat donderdagavond de goedkeuring van de gemeenteraad kreeg, ligt nu in handen van de volgende coalitie om tot uitvoering te brengen. "Als schepen van Mobiliteit krijg ik vaak vragen over verkeer, meestal gericht op specifieke straten. Maar wij wilden een alomvattend plan voor de hele gemeente," zegt schepen Frank Vroonen (Groen). "We hebben iedereen betrokken: fietsers, schooldirecties, de algemene bevolking, zowel offline als online.

Veiligheid voor fietsers voorop!

Onze focus ligt vooral op de veiligheid van fietsers. We willen meer mensen op de fiets krijgen door een lokaal functioneel fietsnetwerk te creëren. Dit netwerk zorgt ervoor dat je veilig en snel van huis naar werk of school kunt fietsen. Het doel? Het aandeel fietsverkeer in woon-werkverkeer verhogen van 13% naar 25%.

Het centrum van Alken wordt één grote fietszone, met nieuwe fietsstraten waar auto's fietsers niet mogen inhalen. Deze straten omvatten onder andere de Koutermansstraat, Laagdorp en Parkstraat. Uit onderzoek van Grootouders voor het Klimaat blijkt dat 73% van de Alkense ouders hun kinderen graag met de fiets naar school zou laten gaan als dat veilig kan.

Intuïtieve voorrang: Logisch en veilig

Het nieuwe stratenplan hercategoriseert alle wegen. Type A wegen ontsluiten woonkernen, terwijl type B wegen woonwijken ontsluiten. We introduceren een vernieuwende aanpak door op grote verbindingswegen voorrang van rechts af te schaffen, waardoor deze A-wegen voorrangswegen worden. Dit maakt het verkeer logischer en veiliger.

Langzamer rijden voor een veiliger Alken

We introduceren een nieuwe snelheidsvisie met 50 km/u als norm, ook buiten de bebouwde kom. Dit vermindert het risico op zware ongevallen drastisch. In 21 straten gaat de snelheid van 70 naar 50 km/u, zoals onder andere in de Bisschopsweyerstraat en Stationsstraat. Dit vereist meer dan alleen nieuwe borden; ingrepen zijn nodig om de snelheid effectief te verlagen.

Trajectcontroles: Betere naleving van de regels

De invoering van trajectcontroles zal bijdragen aan de handhaving van de nieuwe snelheidslimieten. Dit is succesvol gebleken in andere gemeenten en zal ook in Alken worden onderzocht, bijvoorbeeld in de Molenstraat.

Uitgebreide zone 30 voor een veiligere leefomgeving

In de woonkernen breiden we de zone 30 aanzienlijk uit. In Terkoest wordt deze zone vijf keer zo groot, en in Sint-Joris drie keer zo groot. Dit zorgt voor een samenhangende en veilige omgeving voor al onze inwoners.

Hoppinpunt: Het nieuwe mobiliteitsknooppunt van Alken

Alken krijgt een regionaal Hoppinpunt bij het station, inclusief een beveiligde fietsenstalling en mogelijk kluisjes voor postpakketten. Deze voorzieningen zullen fietsen naar het station aantrekkelijker maken, vooral nu de NMBS overweegt de spoorwegparking betalend te maken.

Het mobiliteitsplan is goedgekeurd en wacht nu op uitvoering. "Het volgende bestuur zal beslissen hoe en wanneer de verschillende onderdelen worden geïmplementeerd. Sommige maatregelen, zoals de snelheidsverlaging, kunnen snel worden doorgevoerd. Andere zullen meer tijd vergen," concludeert Frank Vroonen.

Samen bouwen we aan een veiliger, duurzamer en beter bereikbaar Alken!

Wil je het nieuwe mobiliteitsplan ontvangen? 
mail naar [email protected] en hij bezorgt het je graag!