Bomen en hagen maken de buurt groener

02 Oktober 2020

Bomen en hagen maken de buurt groener

Hagen, heggen, houtkanten, hoogstamboomgaarden, loof- en knotbomen, poelen, holle wegen en dreven: ze zijn ecologisch enorm belangrijk voor hetlandschap. Ze zorgen ervoor dat heel wat plantensoorten gedijen. Allerlei diersoorten vinden er voedsel en een nestplaats.Hoogstamfruitbomen, loof- en knotbomen zijn van oudsher terug te vinden in ons Haspengouwse landschap. Ook in Alken zijn ze nog op vele plaatsenaanwezig. Maar door de jaren heen komen ze steeds meer in de verdrukking: door woonuitbreiding, door intensieve landbouw...In Alken willen we deze bomen, hagen en ander kleine landschapsgroen weer meer zien verschijnen. Daarom is de subsidie vernieuwd en verhoogd. ‘Op dezemanier willen we landbouwers en eigenaars van weiden en gronden in een open ruimte aanmoedigen om mee te investeren in een nog mooier, ecologisch waardevol landschap’, zegt schepenvan Milieu en Landbouw Frank Vroonen. We zetten nog meer in op streekeigen groen, corona leerde ons terug genieten in onze eigen buurt. Naast een toelage voor de aanleg van een haag of heg, voorziet het nieuwe reglement nu ook in een subsidie voor de aanplanting en het onderhoud vanhoogstamfruitbomen, loof- en knotbomen. Voor een hoogstamfruitboom gaat er over 35 euro per boom, voor een loof- ofknotboom is dat 15 euro per boom. De subsidie voor de aanleg en het onderhoud van hagen, heggen, houtkanten en poelen blijftbehouden. De subsidies kunnen samengevoegd worden. Ze kunnen aangevraagd worden tot 6 maanden na de aanplanting.