Duw in de rug voor onze verenigingen

02 Oktober 2020

Duw in de rug voor onze verenigingen

De coronacrisis heeft ook in Alken het verenigingsleven hard getroffen. Bijeenkomsten vielen stil. Uitstappen en feesten werden geschrapt. Repetities gingen niet meer door. Eetfestijnen en andere activiteiten om geld in kas te krijgen, waren niet mogelijk. Deze ‘lockdown’ toonde tegelijk weer hoe belangrijk de ongeveer 100 verenigingen in Alken zijn. Ze brengen mensen samen, ze houden gezond, ze zetten aan tot creativiteit ensolidariteit. Ze zijn een hoofdader van de samenhang in de gemeente. Corona toonde weer hoe belangrijk onze verenigingen voor Alken zijn. ‘De jeugd-, sport- en cultuurverenigingen zijn inderdaad onmisbaar voor het sociale weefsel van Alken. Corona legde hun werkingplat. Daarom verdienen ze nu extra steun’, zegt Patrick Martens (Groen), voorzitter van de gemeenteraad. Voor de zomer besliste de raad al om de huurgelden voor lokalen en zalen te schrappen. En via de Vlaamse overheid kan bijkomend ruim 140.000 euro worden ingezet. Daarvoor gavenalle raadsfracties ideeën en is ook geluisterd naar de verenigingen. Zo is 12.750 euro benut voor een veilig en gezond verloop van alle jeugdkampen. Voorts worden de subsidies van alle verenigingen in 2020 verdubbeld met een som van 68.650 euro. Voor buurtfeesten is er eveneens een verdubbeling van de toelagen (4.500 euro). Heel belangrijk ook: 40.000 euro gaat naar het virusveilig maken vanverenigingslokalen, gemeenschapscentra en sporthallen. De rest (15.000 euro) staat opzij, want de coronacrisis is niet voorbij. Patrick Martens: ‘Corona is een domper voor alle verenigingen. Een financiële duw in de rug moet helpen om, zodra het kan, de draad weer voluit op te nemen'