Fusie gemeente Alken: Eerst leren stappen, dan pas gaan lopen

Fusie gemeente Alken: Eerst leren stappen, dan pas gaan lopen

Eerst leren stappen, dan pas gaan lopen Fusie gemeente Alken: Groen Alken reageert01/12/2016

Met het voorbeeld van de fusie in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en het krantenartikel van vandaag in Het Belang Van Limburg laait het debat over een fusie van Alken met een buurgemeente weer hoog op.

Het traject dat Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek de laatste jaren hebben afgelegd is inderdaad een mooi voorbeeld van hoe een fusie tot stand kan komen. Het is een traject waar we vooral uit kunnen leren dat een fusie pas een kans van slagen heeft als er vertrouwen en een stevig draagvlak is bij de politiek en bij de bevolking.

Net dat is het wat vandaag ontbreekt. Groen Alken stelt vast dat eenvoudige samenwerking tussen gemeenten en OCMW's binnen ons Kanton Borgloon op het vlak van personeelsuitwisseling, het samen indienen van subsidiedossiers en het uitwisselen van materieel nog steeds heel stroef verloopt. Onder impuls van het Alkense College van Burgemeester en Schepenen worden er stappen gezet om die samenwerking te verbeteren.

Moeten we nu tegen een samenwerkings- of fusiegedachte zijn met Hasselt?  Wij denken van niet. Met de uitholling van de bevoegdheden van de provincies, zullen het de steden zijn die de motor gaan vormen van het regionale beleid. Hasselt, maar ook Sint-Truiden, zullen hierin een voortrekkersrol spelen. We moeten dus niet 'tegen', maar 'voor' meer intergemeentelijke samenwerking zijn, ook met Hasselt.

Meer en doorgedreven samenwerking met de buurgemeenten is zeker nodig en noodzakelijk. Dat kan op verschillende domeinen. Een eerste voorbeeld is het inzetten op samenwerking op het vlak van hooggekwalificeerd, gespecialiseerd personeel: Zo zijn er nu al gesprekken lopende met de Stad Hasselt zodat Alken beroep kan doen op hun handhavingsambtenaar met Vlarem-attest voor het vaststellen van milieu-overtredingen. Een tweede voorbeeld van samenwerking is het delen van personeel om incidenten op te vangen of tijdelijke vervangingen mogelijk te maken. Als laatste denken we aan het delen van materieel: Hoogtewerkers, podia, dranghekkens,?

Groen Alken kijkt uit naar het resultaat van de geplande gespreken rond samenwerking binnen ons Kanton Borgloon. Laten we een positief verhaal van samenwerking bouwen met de buurgemeenten binnen ons Kanton, maar ook met Sint-Truiden en Hasselt. Een debat over fusie is vandaag in onze regio nog niet aan de orde, ondanks de financiëel interessante 'wortel' van de schuldafbouw die het kabinet Homans voorstelt. Met enkel het financiële argument kan een fusie niet slagen.

Laten we dus eerst leren stappen en dan pas gaan lopen. Laten we eerst elkaar besnuffelen, elkaars mooie en minder mooie kanten leren kennen, laten we samen succesverhalen schrijven en dan pas overwegen om een eeuwigdurend samenlevingscontract aan te gaan.

It takes two to tango!