Hart boven hard - De grote parade

Hart boven hard - De grote parade

Met duizenden burgers en organisaties trekken we aan de bel: als we een menselijke toekomst willen voor iedereen, dan moet deze samenleving dringend anders. De Grote Parade van HART BOVEN HARD en TOUT AUTRE CHOSE wil iedereen verenigen die zich verzet tegen het huidige regeringsbeleid. Samen strijden we voor een gezonde en solidaire samenleving met gelijke kansen en zuurstof voor alle mensen. Kom op straat, er is een alternatief!

Zondag 29 maart 2015

13u: verzamelen Brussel-Noord

16u: muzikaal slotmoment

De Grote Parade is een kleurrijke en kritische optocht
van mensen, families en organisaties, zonder partijpolitieke standpunten, uit alle hoeken
met tien hartenwensen voor een andere samenleving:

Samen rijk Samen rijk Samen rijk Eerlijke belastingen! Samen rijk Sterk jong en oud! Samen rijk Stop armoede! Samen rijk Werkbaar werk! Samen rijk Leefbare buurt! Samen rijk Diversiteit is realiteit! Samen rijk Eco is logisch! Samen rijk Wees wereldwijs! Samen rijk Doe de democratie!

Meer info op www.hartbovenhard.be/de-grote-parade