Herinrichting Laagdorp in 2016?

Herinrichting Laagdorp in 2016?

Er komt eindelijk schot in het dossier van de heraanleg van het Laagdorp. Aquafin diende onlangs de bouwaanvraag in, met de gewijzigde plannen. De gemeente heeft dan op 18.02.2015 een aanvraag tot adviesverlening ontvangen voor het project 'Alken: afkoppeling waterloop Rode Poel' vanwege de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Het project omvat technische werken aan de riolering en de heraanleg van het plein en delen van de bestrating van en omheen het Laagdorp.

Onze gemeenteraad heeft vanavond (26/03/2015) unaniem het licht op groen gezet en een positief advies over de plannen gegeven.

Groen Alken is heel tevreden over de nieuwe plannen van het Laagdorp.

Net zoals op onze plannen van 2011, wordt er resoluut gekozen voor de zwakke weggebruiker. Het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt en door het afsluiten van de Koutermanstraat zal het een aangenaam en veilig plein worden.
Ook het concept waarbij er een podium aan de zijde van de Alk wordt aangelegd, zien we terugkomen in de nieuwe plannen.

Het Laagdorp is nu nog de missing link in ons streven naar een fiets- en wandelvriendelijk centrum. Na de heraanleg ontstaat er een grote verkeersvriendelijke zone van aan het Kapittel tot de Grootstraat en van het Langveld tot aan de sporthal, en daar zijn we best wel fier op!

BIJLAGEN:
laagdorp.pdf