Kerk Terkoest wordt nieuw onderkomen van harmonie

28 Juni 2022

Kerk Terkoest wordt nieuw onderkomen van harmonie

Verloopt alles volgens plan, dan vindt de Koninklijke Harmonie Sint-Aloysius als oudste muziekvereniging van Alken tegen de zomer van 2023 onderdak in de parochiekerk van Terkoest. Het voorste deel van de kerk met het koor blijft behouden voor de liturgie van de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Op de gemeenteraadszitting van komende donderdag 30 juni worden twee belangrijke stappen gezet voor een nevenbestemming van de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk van Alken-Terkoest. Naast de goedkeuring van een princiepsovereenkomst tussen gemeente en kerkfabriek, start de zoektocht naar een architect die vertrouwd is met plannen voor religieuze gebouwen.

Plan voor drie kerken

De twee beslissingen luiden een nieuwe fase in van een traject dat exact vijf jaar geleden is gestart met de goedkeuring van een kerkenbeleidsplan voor Alken en zijn drie parochies. De gotische hoofdkerk Sint-Aldegondis in Alken-Centrum onderging sindsdien een grondige interieurrenovatie. De Sint-Joriskerk in de gelijknamige parochie heeft haar sacrale functie behouden. Voor de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk in Terkoest is vanaf juni 2017 de nodige tijd genomen om een deel van het schip een andere dan een religieuze invulling te geven.

Een participatiemarkt op het einde van de zomer van 2020 resulteerde in meer dan 70 ideeën voor een sociaal-culturele nevenbestemming. Een haalbaarheidsstudie schoof in het voorjaar van 2021 meerdere scenario’s naar voren. Na intens overleg tussen gemeente, kerkfabriek en harmonie is er dan begin 2022 een finale overeenstemming gevonden om voor de muziekvereniging een nieuwe vaste stek in de parochiekerk van Terkoest te realiseren.

Ingrijpend gebeuren

Harmonievoorzitter Stijn Jamar: ‘In 2022 bestaan we 110 jaar en zijn we de oudste muziekvereniging in Alken. Sinds 1986 hebben we in De Molen onze vaste stek en uitvalsbasis. Maar de gemeente heeft andere plannen met deze site. Een verhuizing naar een speciaal voor ons aangepast deel van de kerk van Terkoest, dat is dan ook ingrijpend. We zijn alleszins benieuwd naar de concrete plannen en hun uitvoering.’

Kerkfabriek-voorzitter Arnold Kwanten: ‘Onze parochiekerk is in 1960 gewijd en al die tijd een trefpunt van onze gemeenschap geweest. Door de harmonie te verwelkomen en een deel van onze kerk een culturele invulling te geven, blijft dat de rol van het kerkgebouw en dat is goed. Ook het Bisdom Hasselt denkt er op deze manier over.’

'Ik ben heel tevreden met het akkoord dat gemeente, kerkfabriek en harmonie hebben bereikt over een nieuwe indeling van de kerk van Terkoest' zegt schepen Patrick Martens

Vlaamse subsidies

De aanstelling van de architect is voor meteen na de zomer. Deze opdracht vergt 50.000 euro. Voor de infrastructuurwerken is 600.000 euro voorzien. Deze som houdt rekening met de gestegen bouwkosten, maar ook met Vlaamse subsidies. Er wordt uitgekeken naar een tussenkomst van 30 procent voor de werken en 7 procent voor de algemene kosten. Op deze manier blijft de financiële inspanning van de gemeente binnen de voorziene kredieten in de meerjarenbegroting.

Schepen van Financiën en Erediensten Patrick Martens (Groen): ‘Als gemeente zijn we heel tevreden met de overeenstemming die kerkfabriek en harmonie hebben bereikt over een nieuwe indeling van de kerk van Terkoest. We zetten daar graag mee de schouders onder en hopen dat de nevenbestemming tegen de zomer van volgend jaar een feit is.’