Kerk Terkoest onder het vergrootglas

31 Maart 2020

Kerk Terkoest onder het vergrootglas

Welke extra bestemming geven we aan de kerk van Terkoest? Die vraag zou normaal op 17 maart jl. gesteld zijn tijdens een informatie- en participatieavond in het d’Erckenteelcentrum. Veel parochianen van Terkoest, mensen uit verenigingen, leden van de kerkfabrieken, en ook bijna alle gemeenteraadsleden hadden zich op voorhand gemeld. Maar zoals voor zoveel andere activiteiten, stak het coronavirus ook voor deze bijeenkomst een stokje. ‘De gemeenteraad doet een ronde van Alken. Niet voor de schone schijn.’ Kerken zijn iconische gebouwen in de dorpskern. Vaak is er een ontmoetingscentrum in de buurt. Dat is ook zo in Alken. Voor de renovatie van de Sint-Aldegondiskerk is een grote inspanning geleverd. Maar ook in Alken loopt het kerkbezoek sterk terug. Daarom willen het bisdom en de parochieleiding voor de kerk van Terkoest meedenken over een nevenbestemming, en op termijn een herbestemming. Corona maakte de bijeenkomst van 17 maart onmogelijk. Maar van uitstel komt zeker geen afstel. In het najaar wordt de draad weer opgenomen. De bijeenkomst past in een opzet om de gemeenteraad dichter bij de Alkenaar te brengen en de Alkenaar dichter bij de raad. ‘In plaats ons terug te trekken op het gemeentehuis, doet de raad een ronde van Alken. Maar niet voor de schone schijn’, zegt voorzitter Patrick Martens (Groen). Dit gebeurt met de ondersteuning van bureau Levuur en de VVSG.