Alken legt de klimaatlat extra hoog

27 Februari 2020

Alken legt de klimaatlat extra hoog

Met 123 maatregelen en de inzet van net geen 15 miljoen euro aan eigen middelen wil Alken de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 met minstens 40 procent terugdringen. “Met ons klimaatactieplan steken we een tand bij, maar dat zal ook hard nodig zijn”, zegt klimaatschepen, Frank Vroonen. Sinds afgelopen week heeft Alken haar eigen lokaal klimaatactieplan. De gemeente engageerde zich daartoe in het voorjaar van 2018 in het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Dat convenant mikt op een daling van de CO2-uitstoot met minstens 40 procent tegen het einde van dit decennium. Een en ander gebeurt met de ondersteuning van de provincie en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Alken op achterstand Het VITO meet jaarlijks de evolutie van de CO2-uitstoot. Blijkt dat die in Alken sinds 2011 met ruim 4.500 ton is verminderd tot goed 71.800 ton in 2017. Met die daling van 5,9 procent blijft Alken evenwel achter op het Limburgse gemiddelde (min 7,1 procent). Op Alkens grondgebied scoren voornamelijk bedrijven (plus 21 procent), kantoorgebouwen en andere instellingen zoals scholen en zorgvoorzieningen (plus 13 procent) minder goed. De landbouw doet het daartegen prima (min 51 procent).  "Als we de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant en de Europese Green Deal willen respecteren, dan moeten we in Alken echt een extra inspanning leveren." zegt klimaatschepen Frank Vroonen Concreet moet de CO2-uitstoot tegen 2030 zijn teruggebracht met meer dan 34.000 ton. Dat is dus zelfs met 45 procent tegenover 2011. Windmolens Het klimaatactieplan van Alken bevat drie grote delen. Op de eerste plaats gaat het over energie besparen en fossiele brandstoffen ruilen voor hernieuwbare energie (zon, wind, warmtekoppeling...). Zo hebben zowel EDF-Luminus als Ecopower plannen om windmolens op te richten in de gemeente. Op de tweede plaats wordt gemikt op het temperen van de gevolgen van de klimaatverandering (droogte, hitte...) met bijvoorbeeld meer groen en het openleggen van de Herk in het centrum van de gemeente. Ten slotte is het ook belangrijk dat iedereen meedoet: burgers, bedrijven, instellingen, overheden.  123 maatregelen In het Alkense actieplan zijn 123 maatregelen opgesomd. Die zijn gericht op gemeentelijke gebouwen, bedrijven en woningen, maar ook op duurzame mobiliteit, landbouw en openbare verlichting. “In een eerste raming zetten we hiervoor een budget van bijna 15 miljoen euro in”, aldus schepen Vroonen.  Bijkomende financiering is volgens hem mogelijk, bijvoorbeeld door het aanspreken van een reservefonds bij Fluvius om langs straten en op andere openbare plaatsen over te schakelen naar ledverlichting. Het klimaatactieplan van Alken heeft al meteen een concreet initiatief opgeleverd. Op het nieuw woonzorg- en dienstencentrum, dat momenteel volop in aanbouw is aan de Kouterman, bundelen de vzw Ceclia en het OCMW de krachten voor de aanleg van in totaal 419 zonnepanelen. Hier is een investering van bijna 152.000 euro mee gemoeid.   Ontdek hier het volledige klimaatactieplan van Alken Ontdek hier de risico en kwetsbaarheidanalyse van Alken