Alken krijgt gloednieuwe zorgcampus Kouterman

29 September 2019

Alken krijgt gloednieuwe zorgcampus Kouterman

Kouterman, zo heet de nieuwe zorgcampus die straks naast het sport- en recreatiedomein De Alk zal verrijzen. Dat maakte Frank Vroonen, Schepen van ruimtelijke ordening (GROEN) samen met de partner Integro vzw vandaag bekend tijdens de eerstesteenlegging van het project. "Sinds 2013 hebben we achter de schermen hard gewerkt aan deze samenwerking, en nu is er het eerste zichtbare resultaat. Met een budget van 21 miljoen euro is dit de grootste investering in de zorg ooit in Alken." De campus wordt hét centrale verzamelpunt voor woon- en ouderenzorg in de regio. In opdracht van Integro vzw bouwt de THV Dethier-Democo binnenkort een woonzorgcentrum met zorgkamers, assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum. Bovendien verhuist ook het bestaande lokale dienstencentrum ‘De Kouter’ van het OCMW-Alken naar de vernieuwde site. Groen steunt dit initiatief ten volle.  Een beleid op lange termijn, met een duidelijke visie op de sociale uitdagingen van de toekomst verdient alle steun.

De vergrijzing in België zet zich geruisloos verder. Ook in Alken zet deze trend zich gestaag voort. Uit berekeningen van de Vlaamse overheid blijkt dat het aantal 65-plussers in de Limburgse gemeente de komende tien jaar met meer dan een kwart zal toenemen, wat neerkomt op ruim 3.000 senioren. Om te anticiperen op deze stijging, realiseert het OCMW van Alken samen met Integro vzw - een fusie van acht woonzorgcentra - de nieuwe zorgcampus ‘Kouterman’ aan de Boskoopweg in Alken.

De samenwerking met het lokaal dienstencentrum De Kouter onder hetzelfde dak vormt het sluitstuk van een geïntegreerd dienstenaanbod voor de Alkense senioren. De Kouter neemt de rol op als regisseur en ondersteuning in de beginnende zorgsituatie, door middel van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten. Integro VZW verzorgt de verdere trappen in de zorgketen voor senioren. En dit op een unieke locatie, op een boogscheut van de dorpskern van Alken.

Frank Vroonen (GROEN), schepen voor Ruimtelijke ordening, gemeente Alken

De nieuwe zorgcampus komt vlak naast het sport- en recreatiedomein De Alk te liggen. Het doel is om één woonzorgdomein te creëren om zo kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden aan onze oudere inwoners. Zo kunnen ze zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde regio verblijven.”

Integro vzw investeert in een woonzorgcentrum met 87 woongelegenheden als vervanging voor het gedateerd Woonzorgcentrum Cecilia in Terkoest-Alken. Daar zal op termijn een nieuwe zorgantenne verrijzen. Voorts bouwt Integro op de site Kouterman 33 assistentiewoningen, een grootkeuken, gemeenschappelijke ruimten en kantoren. Verder herbergt de nieuwe campus nog een dagverzorgingscentrum dat opvang en zorg aanbiedt voor senioren uit de regio. De gemeente Alken investeert onder hetzelfde dak in de vervanging van haar bestaand Lokaal Dienstencentrum. Voor deze opdracht nemen Integro vzw en de gemeente Alken de THV Dethier-Democo onder de arm. Het gehele project omvat een totale woonoppervlakte van 10.543 m².

Duurzame oplossingen

Het centraliseren van al deze diensten zal de dienstverlening aanzienlijk verbeteren. De nieuwe zorgsite bevordert de bereikbaarheid en de toegankelijkheid voor de Alkense senioren. Zo moeten ouderen of hulpbehoevenden minder grote afstanden afleggen tussen verschillende zorgdiensten in de gemeente.

In het bouwproject is ook veel waarde gehecht aan duurzaamheid. We doen afstand van het gebruik van fossiele brandstoffen. Door middel van geothermie en warmtepompen wordt in waterlagen tot 70 meter diep warmte opgehaald om het gebouw in de winter van de nodige temperatuur te voorzien. In de zomer zal het andersom werken, en op een energiezuinige manier zal het gebouw aanzienlijk worden afgekoeld. Overigens wordt de temperatuur in het gebouw verdeeld door middel van betonkernactivering: een kilometerlang circuit van leidingen in vloeren en plafonds zorgt voor een aangename, constante temperatuur. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor onder andere toiletten. De nodige elektrische energie wordt opgewekt door middel van een installatie van zonnepanelen.

Het totale kostenplaatje van het nieuwe zorgproject bedraagt 21 miljoen euro. Voor het nieuwe lokale dienstencentrum trekt de gemeente 1 miljoen euro uit.