Nieuwe hoop als alternatief voor angst van valse profeten

 Nieuwe hoop als alternatief voor angst van valse profeten

  Nieuwe hoop als alternatief voor angst van valse profeten21 jan, 2017

Groen zakt voor de nationale nieuwjaarspeech af naar Gent waar Groen voor het eerst mee bestuurt. 750 partijleden hoorden Groen-voorzitster Meyrem Almaci een hoopvol pleidooi houden voor vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst. "Hoop is niet weg in ons land, maar er zijn wel hele grote zorgen. Mensen zijn op zoek naar houvast.  Valse hoop van populisten bedriegt de mensen en wakkert de onzekerheid aan, maar biedt geen perspectief op beter. We zijn een hoopvol land met een enorme veerkracht en positieve energie. Dat bewijzen vele doeners elke dag opnieuw."

Almaci trok fel van leer tegen de 'valse profeten'. "Valse profeten die als oplossing voor morgen een terugkeer naar het verleden bepleiten. Ze spreken een taal die mensen uitsluit en tegen elkaar opzet. Al die problemen en uitdagingen vragen niet om zondebokken, die vragen om oplossingen. De politiek van Groen is niet die van de bokshandschoen of die van de opgestoken middenvinger, maar van de uitgestoken hand. Mensen hebben niets aan cynisme. Ze willen gesteund worden en hoop krijgen."

"Grote verandering start bij kleine daden. Veel mensen hebben genoeg van het status quo, van het ons kent ons. Politiek moet transparant en samen met de burger aan de slag gaan." Nieuwe hoop betekent  frisse, andere oplossingen voor oude vastgeroeste problemen. "Via mobiliteitsbudget vervuilende files te lijf gaan, burn-outs en ingebouwde veroudering aanpakken, lokale KMO's financiële ademruimte geven en werk maken van een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Dat geeft nieuwe hoop."

"Meer en meer mensen kiezen vandaag voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, voor de mens achter de cijfers, voor vertrouwen in plaats van cynisme, voor delen in plaats van bezitten, voor dialoog in plaats van monoloog. Die verandering brengt perspectief en nieuwe hoop op een betere toekomst," besluit Almaci.

In bijlage kan u de integrale speech vinden.

BIJLAGEN:
170121_speech_meyrem_almaci_def.pdf