Te weinig ambitie voor Alken in Ruimtepact Limburg

20 December 2021

Te weinig ambitie voor Alken in Ruimtepact Limburg

Het Alkense bestuur geeft voorlopig een ongunstig advies aan het Beleidsplan Ruimte Limburg. “Te vaag, te onduidelijk en te weinig ambitie”, klinkt het in Alken.

De provincie Limburg werkt aan een nieuw ruimtelijk plan dat de ruimtelijke grenzen voor de komende 20 jaar vastlegt. Zo is er tegen 2030 nood aan 26.500 woningen en kan 466 ha industriegebied open ruimte worden.  In Alken lopen we alvast niet warm voor het voorlopige ‘Ruimtepact 2040’. Naast de vaagheden en onduidelijkheden, is het schepencollege vooral verbaasd over het gebrek aan ambitie om meer bos te realiseren.

Te vaag, te onduidelijk en te weinig klimaatambitie

Geen woord over bos

“Wat ons echt zorgen baart, is dat het plan niets zegt over de realisatie van bossen”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Vroonen (Groen) uit. “Via de zogenaamde Burgemeestersconvenant streven we naar 40% minder CO₂-uitstoot. Dat vergt meer ruimte voor bebossing, maar in het Beleidsplan Ruimte Limburg is hiervoor helemaal geen aandacht. De vraag naar geschikte plaatsen en mogelijkheden wordt zelfs niet gesteld. Klimaatdoelstellingen halen zonder extra bosaanplantingen, dat krijg ik niet uitgelegd.”  

Wat met toegangsweg brouwerij?

In het plan staat verder een voorstel om 6 hectare waterziek industriegebied tussen de Jardinstraat en de brouwerij te schrappen. Groen Alken is op dat vlak niet verbaasd. In 2008 toonden wij al aan dat dit gebied te waterziek was om volledig te ontwikkelen, de watertoetskaarten zijn daarover duidelijk. Toch zette de deputatie van de Provincie Limburg door met haar ruimtelijk uitvoeringsplan Brouwerij.

In dit voorontwerp wordt bepaald welk gedeelte er geschrapt wordt.  Zo ontstaat het gevaar dat er onvoldoende ruimte voor uitbreiding van de brouwerij.  We pleiten voor het behoud van de rechtstreekse toegangsweg via de Jardinstraat. Door het weren van het zwaar vervoer in het Centrum, zal de verkeersveiligheid in de Stationsstraat en de Grootstraat verbeteren. Groen Alken vraagt daarom dat Provincie Limburg de ontwikkelingskansen van het gebied verder onderzoekt.

Waar wonen in Alken?

Het Alkens bestuur vindt het opvallend dat er in het voorontwerp veel gaten zitten. Zo ontbreekt de mogelijkheid om bovenlokale functionele fietsroutes uit te breiden.
 
Bij de bepaling van de zones waarin er een hoger aantal wooneenheden/ha mogelijk is, vergeet de provincie zomaar een aantal nieuwe wijken. De straten waar er een hogere woondichtheid mogelijk is, zijn gebaseerd op 'statistische gegevens', maar houden geen rekening met recente ontwikkelingen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

“Als dit plan erdoor komt, hoe moet er dan nog ooit een bouwshift komen?”, vraagt schepen Vroonen zich af. 

Vallei Simsebeek?  Vergeten?

Ook de vallei van de Simsebeek, als openruimtegebied, ontbreekt. Deze prachtige vallei kan toch niet ontbreken in het nieuwe Ruimtepact Limburg.

Het gemeentebestuur van Alkens geeft dus een ongunstig advies aan dit voorontwerp. “Dit is een belangrijk plan voor de toekomst. Daarom dringen we bij deputé Inge Moors (CD&V) aan op meer ambitie inzake aangenaam wonen, klimaat en economie.