Station Alken: Perron 1 van Haspengouw

31 Maart 2020

Station Alken: Perron 1 van Haspengouw

Met meer dan 600 zijn ze, de pendelaars die op weekdagen telkens de trein in Alken naar het werk of de school nemen. Twintig jaar geleden streed Groen voor het behoud van ons station en ondertussen staat het niet meer ter discussie. Integendeel. Na overleg met de NMBS en Infrabel bleek dat ze meer kansen en opportuniteiten zien voor ons station en dat ze klaar staan om mee te investeren. Nieuwe verhoogde perrons moeten het station van Alken veiliger en toegankelijker maken. Maar er is meer, we pakken de hele stationsomgeving aan.​ Nog dit voorjaar wordt er gestart met de werken voor het verhogen en vernieuwen van de perrons. Voor de alle pendelaars, maar zeker ook de Alkense senioren zal deze ingreep - letterlijk – de drempel verlagen om van het openbaar vervoer gebruik te maken. Maar er is meer. Aan de NMBS en aan Infrabel vroegen we een globaal plan voor het station en omgeving. Treinreizigers die de auto laten staan, dat is goed voor mens en milieu. We krijgen nu de mogelijkheid om ons station uit te bouwen als Perron 1 van Haspengouw. Die kans moeten we met beide handen grijpen. ​Heb je zelf nog ideeën die je graag wilt meegeven? Wat denk je over een veiligere en grotere fietsenstalling, een betere benutting van het stationsgebouw en de inrichting van het station als een écht regionaal mobiliteitsknooppunt? Heb je een voorstel voor de inrichting van de stationsomgeving, bezorg ze dan aan ons. We nemen ze mee naar het komende overleg met de NMBS en Infrabel.​Mail je idee naar [email protected]

Goed nieuws voor het station van Alken.