STRAKS VEILIG MET DE FIETS LANGS DE HAMEESTRAAT?

Groen en veilig fietsen: het hoort onlosmakelijk samen. Groen is heel blij dat het gemeentebestuur de fietsveiligheid hoog op de agenda zet, met in de toekomst ook nieuwe en veilige fietspaden langs de Hameestraat. In Alken was het jarenlang wachten op nieuwe en veilige fietspaden. De ene keer klonk het dat er geen nood aan was. De andere keer bleek er niet voldoende geld in de gemeentekas te zitten. Er werd ook niet genoeg in Brussel - of elders - aangeklopt voor subsidies om fietspaden aan te leggen. En als de middelen schaars zijn en niet alles in een keer kan? Dan moet er worden gekozen, bijvoorbeeld tussen de Langveldstraat of de Hameestraat. Feit is: er kwamen bitter weinig nieuwe fietspaden bij. Het huidige gemeentebestuur heeft in de eerste plaats de nieuwe fietspaden langs de Langveldstraat en de Grootstraat afgewerkt. In totaal gaat het over 7 km extra fietspaden. Dat had heel wat voeten in de aarde. Maar samen met de geslaagde herinrichting van deze twee belangrijke verbindingswegen in Alken, mag het resultaat zeker gezien worden. Voor Groen zijn het mooie en sterke troeven!

Daar blijft het natuurlijk niet bij. Er staat een nieuw plan op stapel: de verbinding met Wellen via de Hameestraat. Een belofte van 3,6 miljoen euro aan subsidies van de Vlaamse overheid is al binnen om ook deze weg helemaal opnieuw aan te leggen. Mét nieuwe fietspaden en mét een veilige oversteek aan het kruispunt met de Knipscheerstraat naar het fietspad richting Wellen. Dat laatste fietspad maakt deel uit van het grote en veel gebruikte Fietsroutenetwerk van de provincie Limburg. In dat netwerk kunnen wij nu een bijkomende en aangename fietsverbinding naar Wellen tot stand brengen via de Hameestraat, de Hoogsimsestraat, de Alkerhoekstraat, de Klein Tervoortstraat, tot aan de Overbroekstraat. Totale lengte: bijna 6 km. De gemeente Wellen is alleszins bereid om er samen met Alken de schouders onder te zetten. Door deze samenwerking kunnen we op de beste manier een beroep doen op de financiële steun van de provincie en de Vlaamse overheid. Zoals alle andere gemeenten, moet ook Alken erg op de centen letten. Met Groen mee aan het roer, doet het gemeentebestuur dat. Ook door de al bestaande wegen en fietspaden goed te onderhouden. En door ondernemend en vindingrijk te zijn ten voordele van een grotere veiligheid van de fietsers.

DIMITRI DRIESEN
Fractievoorzitter Groen Alken
[email protected]