Alken in een hogere versnelling

Alken in een hogere versnelling

Door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 is Groen opnieuw mee aan zet. We gingen meer dan 5% vooruit en overtuigden, in vergelijking met 2012, de helft meer Alkense kiezers.Dat puik resultaat was een beloning voor onze verwezenlijkingen van de vorige legislatuur en voor onze trekkersrol in het OCMW. We plukten bovendien de vruchten van de enorme inzet van heel wat kandidaten en sympathisanten. We zijn nog steeds heel blij met hun steun voor een menselijker, eerlijker en gezonder Alken. Met drie verkozenen in de gemeenteraad en twee leden in het bijzonder comité voor de sociale dienst staat Groen sterk om ook in de toekomst het verschil te maken en te zorgen dat in Alken iedereen mee is. Door een goed bestuursakkoord met burgemeester Marc Penxten en zijn partij zijn we daar zeker van. Maar de uitvoering van het akkoord staat of valt niet alleen met het werk van de gemeenteraad en het gemeentepersoneel. Minstens even beslissend is de inzet van alle Alkenaren die met hun talenten en mogelijkheden mee denken en doen. Voor hun buurt, voor hun parochie, voor onze gemeente. Dat is de grootste wens van Groen bij het begin van het nieuwe gemeentebestuur.

Het nieuwe gemeentebestuur is uit de startblokken geschoten en op weg om Alken in de komende zes jaar in een hogere versnelling te brengen.