Twee windmolens voor Alken

Twee windmolens voor Alken

Alken wacht niet op de klimaattop in Parijs. Windenergie helpt alvast om onze gemeente klimaatneutra(a)l(er) te maken. De zoektocht naar een projectontwikkelaar om twee windmolens in Alken te plaatsen, is begonnen. En alle Alkenaren kunnen meedoen met een aandeel in deze investering in groene energie. We kunnen het ons heel moeilijk voorstellen: als onze planeet met twee graden opwarmt, dan smelt het poolijs voort, worden de wereldzee├źn groter en dreigen grote delen van het vasteland onder water te lopen. De ongerustheid onder klimaatdeskundigen is groot. Zelfs paus Franciscus heeft zich aan hun zijde geschaard. De klimaattop in Parijs eind november moet het tij keren. Limburg en Alken wachten niet op deze klimaattop. Vier jaar geleden ondertekenden alle 44 Limburgse gemeenten een Europese burgemeestersconvenant om op hun grondgebied de uitstoot van CO2 tegen 2020 met 20 procent terug te dringen. Groen wil dat Alken deze doelstelling haalt. We moeten inzetten op isolatie en renovatie van woningen, op energiebesparende maatregelen, op milieuvriendelijk vervoer, op hernieuwbare energie. En we laten het niet bij woorden.

Zo heeft de gemeente beslist om de rentelast voor leningen voor energiebesparende maatregelen via het project Duwolim (www.duwolim.be) zelf ten laste te nemen. Dat betekent dat je tot 10.000 euro renteloos kan lenen om je woning energiezuinig te maken.
De plaatsing van twee windmolens in Alken wordt onderzocht. De gemeente probeert daarom een projectontwikkelaar te strikken. Voor een eerste windmolen is er plaats bij de gemeentelijke werkplaats op het industrieterrein Kolmen. Voor de tweede moet de locatie langs de expresweg N80 nog bepaald worden. En omdat groene energie van iedereen is, worden alle Alkenaren uitgenodigd om met een financieel aandeel mee te doen in deze investering, in ruil voor een mooi jaarlijks rendement. Meer informatie volgt ongetwijfeld later.

Alken gaat voor 'klimaatneutraal'. Met meer energiezuinige woningen en twee windmolens zijn we alvast op de goede weg!