Nieuwe voetbalvelden komen achter buurtsupermarkt

26 Maart 2021

Nieuwe voetbalvelden komen achter buurtsupermarkt

KFC Alken, een fusie van drie plaatselijke voetbalclubs, krijgt nieuwe voetbalvelden achter de Okay, in het gebied tussen de expressweg N80, de Stationsstraat en de Broosveldstraat. Ook de toegang zal met de buurtsupermarkt worden gedeeld. Dat blijkt uit een nieuw ruimtelijk plan dat donderdag voorligt op de gemeenteraad in Alken. In een eerste versie van de plannen voor een nieuwe locatie voor de velden van KFC Alken was er nog sprake van twee mogelijkheden: aan het Langveld en in het Broosveld. Na een inspraakronde en een ecologische studie is nu gekozen voor een gebied tussen de N80, de Stationsstraat en de Broosveldstraat. ‘We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen van de buurtbewoners’, zegt Groen-schepen van Ruimtelijke Ordening, Frank Vroonen. Hij is heel tevreden met het resultaat. ‘Buiten het woongebied komen nog een extra afstandsbuffer van 50 meter en een groene bufferzone van 15 meter. Het Vlaams departement Omgeving beschouwt dit als ruim en we kunnen veel natuurwaarde behouden.’ Gemeenschappelijke toegang Ook de Dienst Water- en Domeinen van de provincie Limburg heeft een gunstig advies gegeven. Tegelijk is een bijkomende waterstudie opgelegd. Die moet aantonen dat het hemelwater kan worden opgevangen door infiltratie en andere ingrepen om het water te bufferen. De toegang via parking Okay moet extra belasting Broosveldstraat tegen gaan. Om de overlast in de Broosveldstraat maximaal te vermijden, is de toegang tot het gebied van de voetbalvelden verplaatst naar de Stationsstraat. Er zal een gemeenschappelijke toegang voor de Okay en KFC Alken gecreëerd worden. De gemeenteraad sluit daarover ook een akkoord af met Okay. Voor het sportgebeuren worden 200 parkeerplaatsen voorzien.   Wissebos uitgebreid ‘Belangrijk is ook dat het ruimtelijk plan over veel meer gaat dan een nieuwe locatie voor de fusieclub KFC Alken’, aldus schepen Vroonen. ‘Ook de drie huidige voetbalvelden krijgen een bestemming. Zo verankeren we andere sociale en ecologische doelstellingen.’ In Terkoest wordt het Wissebos uitgebreid met 1,5 hectare parkgebied en blijft het C-veld een recreatie- en spelterrein voor Chiro Joento. In Terkoest wordt het Wissebosje uitgebreid met 1,5ha parkgebied. De resterende gronden zullen een zone voor sociaal wonen met een dorps karakter worden. Vroonen: ‘Op die manier zorgen we in Alken ook in de toekomst voor voldoende ruimte voor betaalbare woningen.’ Het huidige voetbalterrein aan het Langveld blijft recreatiegebied en kan worden ingezet voor andere sport- of recreatiedoeleinden. Een concrete invulling is er hier nog niet.   Landbouw gecompenseerd. Omdat er met de nieuwe locatie voor KFC Alken landbouwgrond wordt ingenomen, is elders compensatie nodig voor de boeren. Ruimte voor landbouw wordt maximaal gecompenseerd  Die is gevonden op de huidige voetbalterreinen in Sint-Joris en in het deelgebied van de vallei van de Herk, achter Manège Allius. In dat gebied verdwijnt een zone voor recreatie en wordt een overstromingsgevoelig woonuitbreidingsgebied van 1,4 hectare geschrapt. Donderdag 26 maart keurde de gemeenteraad de voorlopige vaststelling unaniem goed, in mei en juni vindt er een laatste openbaar onderzoek plaats.